Til innhold

Fiskediagnostikk

Smoltvision

Opprinnelig spesialiserte PHARMAQ Analytiq seg på kaldtvannsfisk, som for eksempel laks, regnbueørret og kveite. Ettersom vi er et globalt selskap, har vi imidlertid utvidet våre diagnostiske tjenester slik at de nå også omfatter et utvalg av varmtvannsfisk, hovedsakelig tilapia, havabbor og havkaruss.

 

Viktigheten av lokal ekspertise ved fiskediagnostikk

Sykdommer varierer etter geografiske områder og fiskearter, og PHARMAQ benytter lokal kunnskap og ekspertise for å sørge for korrekt lokal rådgivning. I dag har PHARMAQ Analytiq lokale representanter på alle de største laksemarkedene i verden: Norge, Chile, Canada og Storbritannia/Irland. Ettersom vi nå tilbyr tjenester knyttet til nye arter, har vi også representanter i middelhavslandene, Latin-Amerika, Kina og Brasil.

 

Salmonider

PHARMAQ Analytiq har best kompetanse på laksefisk når det gjelder forebyggende fiskehelse. Lakseoppdrett er størst i land som Norge, Storbritannia, Chile samt både øst- og vestkysten av Canada. Det finnes en rekke virus- og bakteriesykdommer som kan ramme laksefisk, og PHARMAQ Analytiq tilbyr Real-Time qPCR-analyser for alle de vanligste sykdommene.

 

Rensefisk

Rognkjeks og leppefisk brukes som rensefisk, noe som betyr at de slippes ut i laksemerdene der de spiser lakselus. De de fleste sykdomsproblemer med rognkjeks og leppefisk forårsakes av bakterier. PHARMAQ Analytiq tilbyr Real-Time qPCR-analyser for de vanligste sykdommene hos rensefisk, og histopatologene våre har lang erfaring i å undersøke vev fra rensefisk.

 

Tilapia

Det drives oppdrett av tilapia over hele verden. De landene som har den største produksjonen av tilapia er Kina, Indonesia, Egypt, Brasil samt flere andre latinamerikanske land. Hos denne fisken ser man ofte bakterieinfeksjoner forårsaket av ulike varianter av Streptococcus, Francisella, Aeromonas, Flavobacteriaeceae og Edwardsiella. Blant virussykdommene finner vi Irido Virus og Tilapia Lake Virus.

 

Havabbor og Havkaruss

I dag drives oppdrett av havabbor og havkaruss hovedsakelig i middelhavslandene, og størstedelen produseres i Tyrkia, Hellas og Spania. I disse landene rammes fiskene i all hovedsak av parasittsykdommer, men vi finner også bakteriesykdommer forårsaket av ulike Vibrio-, Aeromonas- og Photobacterium-arter. Når det gjelder virussykdom, er hovedproblemet infeksjon med Nodavirus.

 

Sebrafisk og andre typer laboratoriefisk

PHARMAQ Analytiq leverer også diagnostiske tjenester for sebrafisk og andre fiskearter. God forskning på sebrafisk (og andre typer laboratoriefisk) krever bruk av friske fiskebestander som er fri for sykdommer. Vi tilbyr både histopatologiske undersøkelser og screening med molekylære metoder.

 

Forskningssamarbeid

Det norske forskningsteamet vårt består av seks veterinærpatologer som alle har mange års erfaring med histopatologi.

Analytiq smoltvision