Til innhold

Produktliste real-time RT-PCR

AHRV Atlantisk Kveite Reovirus
Atlantisk Kveite
Fiskearter
Atlantisk Kveite
Tilgjenglighet
Canada Norge Storbrittania
Patogen
Virus
Akkreditering
No
Subtyping
No
CluCV Cyclopterus Lumpus Corona Virus
Rognkjeks
Fiskearter
Rognkjeks
Tilgjenglighet
Norge Storbrittania
Patogen
Virus
Akkreditering
No
Subtyping
No
CluTV Cyclopterus Lumpus Toti Virus
Rognkjeks
Fiskearter
Rognkjeks
Tilgjenglighet
Norge Storbrittania
Patogen
Virus
Akkreditering
No
Subtyping
No
EHNV Epizootisk Hematopoetisk Nekrose Virus
Atlantisk Laks Piggvar Regnbueørret
Fiskearter
Atlantisk Laks Piggvar Regnbueørret
Tilgjenglighet
Norge Storbrittania
Patogen
Virus
Akkreditering
No
Subtyping
No
IHHNV Infeksiøs Hypodermal & Hematopoetisk Nekrose Virus
Reke Tilapia
Fiskearter
Reke Tilapia
Tilgjenglighet
Asia Sør-Amerika
Patogen
Virus
Akkreditering
No
Subtyping
No
IHNV Infeksiøs hematopoetisk nekrose
Atlantisk Laks
Fiskearter
Atlantisk Laks
Tilgjenglighet
Canada Norge Storbrittania
Patogen
Virus
Akkreditering
No
Subtyping
No
IPNV Infeksiøs Pankreasnekrose (IPN)
Atlantisk Kveite Atlantisk Laks
Fiskearter
Atlantisk Kveite Atlantisk Laks
Tilgjenglighet
Chile Norge Storbrittania
Patogen
Virus
Akkreditering
Yes
Subtyping
No
ISAV Infeksiøs Lakseanemi (ILAV)
Atlantisk Laks
Fiskearter
Atlantisk Laks
Tilgjenglighet
Canada Chile Færøyene Norge Storbrittania
Patogen
Virus
Akkreditering
Yes
Subtyping
No
HPR0 Avirulent Infeksiøs Lakseanemi (HPR0)
Atlantisk Laks
Fiskearter
Atlantisk Laks
Tilgjenglighet
Canada Chile Færøyene Norge Storbrittania
Patogen
Virus
Akkreditering
No
Subtyping
Yes
KHV Koi Herpesvirus
Karpe Tilapia
Fiskearter
Karpe Tilapia
Tilgjenglighet
Asia Europa Storbrittania Sør-Amerika
Patogen
Virus
Akkreditering
No
Subtyping
No
LFV Cyclopterus Lumpus Flavi Virus
Rognkjeks
Fiskearter
Rognkjeks
Tilgjenglighet
Norge Storbrittania
Patogen
Virus
Akkreditering
No
Subtyping
No
PMCV Kardiomyopatisyndrom (CMS)
Atlantisk Laks
Fiskearter
Atlantisk Laks
Tilgjenglighet
Canada Chile Norge Storbrittania
Patogen
Virus
Akkreditering
Yes
Subtyping
No
PRV Hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB) (PRV1 og 3)
Atlantisk Laks Regnbueørret
Fiskearter
Atlantisk Laks Regnbueørret
Tilgjenglighet
Canada Chile Norge Storbrittania
Patogen
Virus
Akkreditering
No
Subtyping
No
PRV Piscine Orthoreovirus (PRV3)
Regnbueørret
Fiskearter
Regnbueørret
Tilgjenglighet
Norge Storbrittania
Patogen
Virus
Akkreditering
No
Subtyping
Yes
RSIV Red Sea Bream Iridovirus
Havkaruss Tilapia
Fiskearter
Havkaruss Tilapia
Tilgjenglighet
Asia Middelhavet Sør-Amerika
Patogen
Virus
Akkreditering
No
Subtyping
No
SAV Pankreassykdom
Atlantisk Laks
Fiskearter
Atlantisk Laks
Tilgjenglighet
Norge Storbrittania
Patogen
Virus
Akkreditering
Yes
Subtyping
No
SAV Pankreassykdom (SAV2/SAV3)
Atlantisk Laks
Fiskearter
Atlantisk Laks
Tilgjenglighet
Norge
Patogen
Virus
Akkreditering
No
Subtyping
Yes
SGPV Laksepox
Atlantisk Laks
Fiskearter
Atlantisk Laks
Tilgjenglighet
Canada Chile Norge Storbrittania
Patogen
Virus
Akkreditering
No
Subtyping
No
SVCV Spring Viremia of Carp Virus
Karpe Tilapia
Fiskearter
Karpe Tilapia
Tilgjenglighet
Asia Europa Nord-Amerika Sør-Amerika
Patogen
Virus
Akkreditering
No
Subtyping
No
TiLV Tilapia Lake Virus
Tilapia
Fiskearter
Tilapia
Tilgjenglighet
Asia Sør-Amerika
Patogen
Virus
Akkreditering
No
Subtyping
No
VHSV Viral hemoragisk septikemi (Subtype I-III)
Atlantisk Laks Regnbueørret
Fiskearter
Atlantisk Laks Regnbueørret
Tilgjenglighet
Europa Nord-Amerika
Patogen
Virus
Akkreditering
Yes
Subtyping
No
VNN Nodavirus
Atlantisk Kveite Atlantisk Laks Havabbor
Fiskearter
Atlantisk Kveite Atlantisk Laks Havabbor
Tilgjenglighet
Middelhavet Norge Storbrittania
Patogen
Virus
Akkreditering
Yes
Subtyping
No
Aeromonas salmonicida
Atlantisk Laks Havabbor Havkaruss Rognkjeks Tilapia Ørret
Fiskearter
Atlantisk Laks Havabbor Havkaruss Rognkjeks Tilapia Ørret
Tilgjenglighet
Canada Chile Norge Storbrittania
Patogen
Bakterie
Akkreditering
No
Subtyping
No
Aeromonas salmonicida subtype 1 (Klassisk furunkulose)
Atlantisk Laks Rognkjeks
Fiskearter
Atlantisk Laks Rognkjeks
Tilgjenglighet
Canada Chile Norge Storbrittania
Patogen
Bakterie
Akkreditering
No
Subtyping
Yes
Aeromonas salmonicida subtype 5/6 (atypisk furunkulose)
Leppefisk Rognkjeks
Fiskearter
Leppefisk Rognkjeks
Tilgjenglighet
Norge Storbrittania
Patogen
Bakterie
Akkreditering
No
Subtyping
Yes
Aeromonas hydrophila (clade)
Atlantisk Laks Havabbor Havkaruss Tilapia Ørret
Fiskearter
Atlantisk Laks Havabbor Havkaruss Tilapia Ørret
Tilgjenglighet
Asia Canada Chile Middelhavet Norge Storbrittania Sør-Amerika
Patogen
Bakterie
Akkreditering
No
Subtyping
No
Aeromonas veronii
Atlantisk Laks Havabbor Havkaruss Tilapia Ørret
Fiskearter
Atlantisk Laks Havabbor Havkaruss Tilapia Ørret
Tilgjenglighet
Asia Canada Chile Middelhavet Norge Storbrittania Sør-Amerika
Patogen
Bakterie
Akkreditering
No
Subtyping
No
Aliivibrio salmonicida
Atlantisk Laks
Fiskearter
Atlantisk Laks
Tilgjenglighet
Norge Storbrittania
Patogen
Bakterie
Akkreditering
No
Subtyping
No
Renibacterium salmoninarum (BKD)
Atlantisk Laks
Fiskearter
Atlantisk Laks
Tilgjenglighet
Canada Chile Island Norge Storbrittania
Patogen
Bakterie
Akkreditering
Yes
Subtyping
No
Branchiomonas cysticola
Atlantisk Laks Rognkjeks
Fiskearter
Atlantisk Laks Rognkjeks
Tilgjenglighet
Canada Norge Storbrittania
Patogen
Bakterie
Akkreditering
No
Subtyping
No
Clavochlamydia salmonicola
Atlantisk Laks
Fiskearter
Atlantisk Laks
Tilgjenglighet
Norge Storbrittania
Patogen
Bakterie
Akkreditering
No
Subtyping
No
Edwardsiella tarda/ictaluri
Havkaruss Pangasius Piggvar Tilapia
Fiskearter
Havkaruss Pangasius Piggvar Tilapia
Tilgjenglighet
Asia Middelhavet Sør-Amerika
Patogen
Bakterie
Akkreditering
No
Subtyping
No
Francisella philomiragia ssp. noatunensis
Atlantisk Laks Atlantisk torsk
Fiskearter
Atlantisk Laks Atlantisk torsk
Tilgjenglighet
Nord-Amerika Norge Storbrittania
Patogen
Bakterie
Akkreditering
Yes
Subtyping
No
Lactococcus garviae
Regnbueørret Tilapia
Fiskearter
Regnbueørret Tilapia
Tilgjenglighet
Asia Middelhavet Storbrittania Sør-Amerika
Patogen
Bakterie
Akkreditering
No
Subtyping
No
Moritella viscosa
Atlantisk Laks Rognkjeks
Fiskearter
Atlantisk Laks Rognkjeks
Tilgjenglighet
Nord-Amerika Norge Storbrittania
Patogen
Bakterie
Akkreditering
No
Subtyping
No
Moritella viscosa - variant/klassisk
Atlantisk Laks
Fiskearter
Atlantisk Laks
Tilgjenglighet
Nord-Amerika Norge Storbrittania
Patogen
Bakterie
Akkreditering
No
Subtyping
Yes
Pasteurella sp.
Atlantisk Laks Rognkjeks
Fiskearter
Atlantisk Laks Rognkjeks
Tilgjenglighet
Norge Storbrittania
Patogen
Bakterie
Akkreditering
No
Subtyping
No
Pasteurella skyensis
Atlantisk Laks
Fiskearter
Atlantisk Laks
Tilgjenglighet
Norge Storbrittania
Patogen
Bakterie
Akkreditering
No
Subtyping
Yes
Photobacterium damselae subsp. piscicida
Havabbor Havkaruss Piggvar Regnbueørret
Fiskearter
Havabbor Havkaruss Piggvar Regnbueørret
Tilgjenglighet
Middelhavet
Patogen
Bakterie
Akkreditering
No
Subtyping
No
Pseudomonas anguilliseptica
Atlantisk Laks Havabbor Havkaruss Piggvar Regnbueørret
Fiskearter
Atlantisk Laks Havabbor Havkaruss Piggvar Regnbueørret
Tilgjenglighet
Middelhavet Norge Storbrittania
Patogen
Bakterie
Akkreditering
No
Subtyping
No
Piscirickettsia salmonis (SRS)
Atlantisk Laks Regnbueørret
Fiskearter
Atlantisk Laks Regnbueørret
Tilgjenglighet
Canada Chile Norge Storbrittania
Patogen
Bakterie
Akkreditering
Yes
Subtyping
No
Streptococcus agalactiae (1a, 1b, III)
Tilapia
Fiskearter
Tilapia
Tilgjenglighet
Asia Sør-Amerika
Patogen
Bakterie
Akkreditering
No
Subtyping
No
Streptococcus agalactiae 1a
Tilapia
Fiskearter
Tilapia
Tilgjenglighet
Asia Sør-Amerika
Patogen
Bakterie
Akkreditering
No
Subtyping
Yes
Streptococcus agalactiae 1b
Tilapia
Fiskearter
Tilapia
Tilgjenglighet
Asia Sør-Amerika
Patogen
Bakterie
Akkreditering
No
Subtyping
Yes
Streptococcus iniae
Tilapia
Fiskearter
Tilapia
Tilgjenglighet
Asia Sør-Amerika
Patogen
Bakterie
Akkreditering
No
Subtyping
No
Tenacibaculum discolor
Havabbor Havkaruss Piggvar
Fiskearter
Havabbor Havkaruss Piggvar
Tilgjenglighet
Middelhavet
Patogen
Bakterie
Akkreditering
No
Subtyping
No
Tenacibaculum maritimum
Atlantisk Laks Havabbor Havkaruss Rognkjeks
Fiskearter
Atlantisk Laks Havabbor Havkaruss Rognkjeks
Tilgjenglighet
Canada Chile Middelhavet Norge Storbrittania
Patogen
Bakterie
Akkreditering
No
Subtyping
No
Tenacibaculum sp.
Atlantisk Laks Havabbor Havkaruss Rognkjeks
Fiskearter
Atlantisk Laks Havabbor Havkaruss Rognkjeks
Tilgjenglighet
Canada Chile Middelhavet Norge Storbrittania
Patogen
Bakterie
Akkreditering
No
Subtyping
No
Triple analysis for Vibrio anguillarum
Atlantisk Laks Havabbor Havkaruss Regnbueørret Rognkjeks
Fiskearter
Atlantisk Laks Havabbor Havkaruss Regnbueørret Rognkjeks
Tilgjenglighet
Canada Chile Mediterranean Middelhavet Norge Storbrittania
Patogen
Bakterie
Akkreditering
No
Subtyping
No
Vibrio anguillarum O1
Havabbor Havkaruss Regnbueørret Rognkjeks
Fiskearter
Havabbor Havkaruss Regnbueørret Rognkjeks
Tilgjenglighet
Canada Chile Middelhavet Norge Storbrittania
Patogen
Bakterie
Akkreditering
No
Subtyping
Yes
Vibrio anguillarum O2ɑ
Atlantisk Laks Havabbor Havkaruss Regnbueørret Rognkjeks
Fiskearter
Atlantisk Laks Havabbor Havkaruss Regnbueørret Rognkjeks
Tilgjenglighet
Canada Chile Middelhavet Norge Storbrittania
Patogen
Bakterie
Akkreditering
No
Subtyping
Yes
Vibrio harveyii
Havabbor Havkaruss
Fiskearter
Havabbor Havkaruss
Tilgjenglighet
Middelhavet
Patogen
Bakterie
Akkreditering
No
Subtyping
No
Vibrio ordalii
Atlantisk Laks Rognkjeks
Fiskearter
Atlantisk Laks Rognkjeks
Tilgjenglighet
Nord-Amerika Norge Storbrittania
Patogen
Bakterie
Akkreditering
No
Subtyping
No
Yersinia ruckeri
Atlantisk Laks Regnbueørret
Fiskearter
Atlantisk Laks Regnbueørret
Tilgjenglighet
Norge Storbrittania
Patogen
Bakterie
Akkreditering
Yes
Subtyping
No
AGD Paramoeba perurans
Atlantisk Laks Rognkjeks
Fiskearter
Atlantisk Laks Rognkjeks
Tilgjenglighet
Canada Chile Norge Storbrittania
Patogen
Parasitt
Akkreditering
No
Subtyping
No
Aphanomyces invadans
Havabbor Havkaruss Tilapia
Fiskearter
Havabbor Havkaruss Tilapia
Tilgjenglighet
Asia Middelhavet Sør-Amerika
Patogen
Parasitt Sopp
Akkreditering
No
Subtyping
No
Costia Ichtyobodo spp.
Atlantisk Laks
Fiskearter
Atlantisk Laks
Tilgjenglighet
Canada Norge Storbrittania
Patogen
Parasitt
Akkreditering
No
Subtyping
No
Nucleospora cyclopteri
Rognkjeks
Fiskearter
Rognkjeks
Tilgjenglighet
Norge
Patogen
Parasitt
Akkreditering
No
Subtyping
No
Paranucleospora theridion
Atlantisk Laks Rognkjeks
Fiskearter
Atlantisk Laks Rognkjeks
Tilgjenglighet
Norge Storbrittania
Patogen
Parasitt
Akkreditering
Yes
Subtyping
No
Parvicapsula pseudobranchiola
Atlantisk Laks
Fiskearter
Atlantisk Laks
Tilgjenglighet
Norge
Patogen
Parasitt
Akkreditering
Yes
Subtyping
No
Salmoxcellia vastator (Pisciperkinsus sp.)
Regnbueørret
Fiskearter
Regnbueørret
Tilgjenglighet
Norge
Patogen
Parasitt
Akkreditering
No
Subtyping
No