Til innhold

Laboratorieingeniør, Oslo

Laboratorieingeniør, Oslo

Bli en del av et innovativt og spennende farmasøytisk selskap!

Farmasøytisk produksjon – Innovasjon – Fiskehelse

 

Laboratorieingeniør

Er du interessert i bioteknologiske prosesser og produksjonsteknologi og har lyst på spennende utfordringer i en dynamisk og nyskapende bransje innen fiskehelse? Da er PHARMAQ part of Zoetis et godt valg! Nå søker vi etter en entusiastisk, selvstendig og kvalitetsbevisst laboratorieingeniør til avdeling for Global Manufacturing Technology (GMT).

 

Om oss

Vårt satsingsområde er vaksiner og til oppdrettsfisk, som er et viktig bidrag for å redusere bruken av antibiotika og sikre en bærekraftig akvakulturnæring. Dedikerte medarbeidere i PHARMAQ utvikler sikre og effektive legemidler med fokus på målrettet forskning, kvalitet og biologisk produksjon. I 2015 ble PHARMAQ en del av Zoetis, verdens største dyrehelseselskap. Dette gir oss tilgang til ny teknologi og nye globale markeder.

 

Våre FoU-avdelinger holder til på Skøyen i Oslo hvor det utvikles vaksiner til ulike fiskearter verden over. På vårt biofarmasøytiske anlegg i Overhalla, Trøndelag produseres bakterielle vaksinekomponenter (bakterieantigen) og fiskevaksiner til det globale markeder. I 2017 åpnet vi et moderne produksjonsanlegg på Kløfta i Ullensaker kommune, hvor det produseres virale vaksinekomponenter (virusantigen). Som produsent av farmasøytiske produkter følger vi strenge krav til kvalitet, og alle våre prosesser er i henhold til GMP (Good Manufacturing Practice).

 

GMT jobber i skjæringspunktet mellom produktutvikling (FoU) og storskala GMP-produksjon. I stillingen som laboratorieingeniør vil du primært ha fokus på biologiske produksjonsprosesser for virusantigener og bakterieantigener, samt formulering av vaksiner. Koordinering, planlegging og utførelse av praktiske laboratorieoppgaver vil være hovedfokus i stillingen. Du skal være en faglig ressurs innenfor prosesser, metoder og utstyr, og vil ha selvstendige oppgaver tett tilknyttet prosjekter og drift ved produksjonsanleggene i Kløfta og Overhalla.

 

Er du nysgjerrig på hva vi driver med, og har lyst på nye og spennende utfordringer i en dynamisk og nyskapende bransje – så er PHARMAQ et godt valg!

 

Hovedarbeidsområder for stillingen:

 • Koordinering og utførelse av praktisk laboratoriearbeid innenfor celle-, virus- og bakteriedyrking, samt nedstrømsprosessering (f.eks. filtrering) og tilhørende analytiske metoder
 • Deltakelse i prosjekter for utvikling, optimalisering og problemløsning for eksisterende produksjonsprosesser og analysemetoder
 • Deltakelse ved overføring av nye prosesser og analysemetoder fra FoU til hhv produksjon og kvalitetskontroll (QC-lab)
 • Faglig bistand og løpende oppfølging, inkludert evaluering og testing av eksisterende og ny teknologi
 • Dokumentasjonsarbeid; f.eks. utarbeidelse av protokoller, rapporter og instrukser

Kvalifikasjoner og egenskaper vi ønsker:

 • Bioingeniør-/ingeniørutdannelse eller annen høyskole-/universitetsutdannelse (Sc./M.Sc.) innen bioteknologi, prosessfag, cellebiologi, mikrobiologi, biokjemi eller farmasi
 • Minimum 2-3 års relevant jobberfaring, gjerne fra legemiddelindustri eller forskning
 • Genuin interesse for bioteknologisk prosessutvikling
 • God til å samarbeide og kommunisere på tvers av ulike funksjoner og nivå
 • Evne til å arbeide analytisk, selvstendig, systematisk og nøyaktig
 • Generell kvalitetsforståelse og kjennskap til GMP for farmasøytiske produkter eller sterile legemidler
 • Ønske og vilje til å jobbe praktisk på lab og planlegge egen arbeidsdag
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Praktisk erfaring fra ett eller flere av følgende områder:
  • Celle-/virusdyrkning, fermentering eller annen type aseptisk arbeid
  • Immunologiske/molekylærbiologiske analysemetoder, f.eks. ELISA, qPCR
  • Filtrering, renseteknologi, formulering
 • Statistikk (DOE, multivariat dataanalyse, Minitab) og LEAN/Six Sigma
 • Validerings- og dokumentasjonsarbeid

 

Hovedarbeidssted for stillingen er ved våre lokaler på Skøyen i Oslo, men stillingen kan også kreve vesentlig grad av tilstedeværelse ved fabrikken på Kløfta i Ullensaker kommune, og evt. i Overhalla ved behov. Fordelingen av tilstedeværelse mellom Skøyen og produksjonsanleggene avhenger av hva som pågår av prosjekter og andre oppgaver til enhver tid. Opplæringsperioder og noe reisevirksomhet til andre lokasjoner må normalt påregnes.

 

Hos oss vil du bli en del av et spennende internasjonalt selskap med gode betingelser og utviklingsmuligheter.

 

For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med:

Gunn Irene Troseth

Senior Manager PHARMAQ GMT

Mobil: 916 93 493

 

Søknad

Vi gleder oss til å motta din søknad med CV, som kan sendes via e-post til hr@pharmaq.no innen søknadsfristen 18.05.2022. Kopi av vitnemål og attester bes tatt med på intervju. Vi er et farmasøytisk selskap og vil kreve politiattest ved tilsetting.

 

PHARMAQ er verdens ledende selskap innen vaksiner og innovasjon rettet mot akvakulturnæringen og en del av Zoetis, verdens ledende selskap innen dyrehelse. Våre innovative fiskehelseløsninger inkluderer et bredt spekter som fiskevaksiner, terapiprodukter, vaksinasjonsmaskiner inkludert servicetjenester, forskning og analyser. Produksjon, administrasjon, forskning og utvikling ligger i Norge og med global virksomhet i kommersielle oppdrettsmarkeder har PHARMAQ rundt 375 medarbeidere. Konsernets produkter markedsføres i Europa, Nord- og Sør-Amerika samt i Asia. For mer informasjon, se selskapets hjemmeside: www.pharmaq.com

 

Ved å sende inn en søknad og CV aksepterer du at de opplysninger som du oppgir blir lagret i vår database for å kunne ta stilling til deg i våre rekrutteringsprosesser. Opplysningene vil ikke bli lagret lenger enn nødvendig og maksimalt i 6 måneder. Skulle du ha spørsmål vedrørende sikkerheten rundt våre rekrutteringsprosesser, kan du kontakte oss på e-post hr@pharmaq.no. Søkeren har rett til å trekke tilbake nevnte samtykke når som helst.