Til innhold

Prosjektleder / Forsker (prosessteknolog) i Kløfta

Bli en del av et innovativt og fremtidsrettet selskap!

Prosjektleder / forsker (prosessteknolog)

 

Er du glødende interessert i bioteknologiske prosesser og produksjonsteknologi og har lyst på spennende utfordringer i en dynamisk og nyskapende bransje innen fiskehelse? Da er PHARMAQ part of Zoetis et godt valg! Nå søker vi etter en entusiastisk, selvstendig og kvalitetsbevisst prosjektleder / forsker til avdeling for Global Manufacturing Technology (GMT).

 

 

Om oss

Vårt satsingsområde er vaksiner og til oppdrettsfisk, som er et viktig bidrag for å redusere bruken av antibiotika og sikre en bærekraftig akvakulturnæring. Dedikerte medarbeidere i PHARMAQ utvikler sikre og effektive legemidler med fokus på målrettet forskning, kvalitet og biologisk produksjon. I 2015 ble PHARMAQ en del av Zoetis, verdens største dyrehelseselskap. Dette gir oss tilgang til ny teknologi og nye globale markeder.

 

Våre FoU-avdelinger holder til på Skøyen i Oslo hvor det utvikles vaksiner til ulike fiskearter verden over. På vårt biofarmasøytiske anlegg i Overhalla, Trøndelag produseres bakterielle vaksinekomponenter (bakterieantigen) og fiskevaksiner til det globale markeder. I 2017 åpnet vi et moderne produksjonsanlegg på Kløfta i Ullensaker kommune, hvor det produseres virale vaksinekomponenter (virusantigen). Som produsent av farmasøytiske produkter følger vi strenge krav til kvalitet, og alle våre prosesser er i henhold til GMP (Good Manufacturing Practice).

 

Global Manufacturing Technology (GMT) jobber i skjæringspunktet mellom produktutvikling (FoU) og storskala GMP-produksjon. I stillingen som prosjektleder/forsker vil du primært ha fokus på biologiske produksjonsprosesser for bakterieantigener og virusantigener, samt formulering av vaksiner. Du skal være en faglig spesialist på prosesser, metoder og utstyr, og vil ha et selvstendig prosjektlederansvar tett tilknyttet produksjonsanleggene, i tillegg til et sentralt koordineringsansvar som bindeledd mellom FoU, regulatorisk avdeling og produksjonen. Koordinering av og utførelse av praktiske laboratorieoppgaver vil også være aktuelt.

 

Vi ser etter deg som trigges av å være i krysningspunktet mellom det akademiske og det kommersielle - du må trives både med praktisk og teoretisk arbeid - du har interesse for ny teknologi og forstår hvordan teknologien påvirker biologien. Er du nysgjerrig på hva vi driver med, og har lyst på nye og spennende utfordringer i en dynamisk og nyskapende bransje – så er PHARMAQ et godt valg!

 

 

Hovedarbeidsområder for stillingen:

 • Forbedringsprosjekter for eksisterende produksjonsprosesser og analysemetoder ved produksjonsanleggene
 • Overføring av nye prosesser og analysemetoder fra FoU til hhv produksjon og kvalitetskontroll (QC-lab)
 • Faglig bistand og løpende oppfølging, inkludert testing av ny teknologi, trendanalyser, avviksutredning og generell problemløsning, for produksjon og QC-lab
 • Dokumentasjonsarbeid; f.eks. utarbeidelse av valideringsdokumentasjon, risikovurderinger og instrukser
 • Koordinering og utførelse av laboratorieaktiviteter innenfor celle-, virus- og bakteriedyrking, samt analytiske metoder

Kvalifikasjoner og egenskaper vi ønsker:

 • Sc./Ph.D innen bioteknologi, prosessfag, cellebiologi, mikrobiologi, biokjemi eller farmasi
 • Minimum 2-3 års relevant jobberfaring, gjerne fra legemiddelindustri eller forskning
 • God til å samarbeide og kommunisere på tvers av ulike funksjoner og nivå
 • Innovativ og genuint interessert i bioteknologisk prosessutvikling
 • Evne til å håndtere komplekse problemstillinger
 • Evne til å arbeide analytisk, systematisk og nøyaktig
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Kompetanse og erfaring i prosjektledelse
 • Praktisk erfaring fra ett eller flere av følgende områder:
  • Fermentering, celle-/virusdyrkning (eller annet aseptisk arbeid)
  • Immunologiske/mikrobiologiske analysemetoder, filtrering/renseteknologi
 • Statistikk, gjerne DOE, multivariat dataanalyse og/eller bruk av Minitab
 • GMP for farmasøytiske produkter
 • Validerings- og dokumentasjonsarbeid
 • Prinsipper/metoder/verktøy innen LEAN/Six Sigma

 

 

Hovedarbeidssted for stillingen er ved fabrikken på Kløfta i Ullensaker kommune, men stillingen krever en vesentlig grad av tilstedeværelse ved våre lokaler på Skøyen i Oslo. Fordelingen av tilstedeværelse mellom Kløfta og Skøyen avhenger av hva som pågår av prosjekter og andre oppgaver til enhver tid. Opplæringsperioder og noe reisevirksomhet til andre lokasjoner må normalt påregnes.

 

Hos oss vil du bli en del av et spennende internasjonalt selskap med gode betingelser og utviklingsmuligheter.

 

For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med:

Gunn Irene Troseth

Senior Manager PHARMAQ GMT

Mobil: 916 93 493

 

Søknad

Vi gleder oss til å motta din søknad, som kan sendes med CV via e-post til hr@pharmaq.no innen søknadsfristen 30. mai 2021. Kopi av vitnemål og attester bes tatt med på intervju. Vi er et farmasøytisk selskap og vil kreve politiattest ved tilsetting.

 

PHARMAQ er verdens ledende selskap innen vaksiner og innovasjon rettet mot akvakulturnæringen og en del av Zoetis, verdens ledende selskap innen dyrehelse. Våre innovative fiskehelseløsninger inkluderer et bredt spekter som fiskevaksiner, terapiprodukter, vaksinasjonsmaskiner inkludert servicetjenester, forskning og analyser. Produksjon, administrasjon, forskning og utvikling ligger i Norge og med global virksomhet i kommersielle oppdrettsmarkeder har PHARMAQ rundt 375 medarbeidere. Konsernets produkter markedsføres i Europa, Nord- og Sør-Amerika samt i Asia. For mer informasjon, se selskapets hjemmeside: www.pharmaq.com

 

Ved å sende inn en søknad og CV aksepterer du at de opplysninger som du oppgir blir lagret i vår database for å kunne ta stilling til deg i våre rekrutteringsprosesser. Opplysningene vil ikke bli lagret lenger enn nødvendig og maksimalt i 6 måneder. Skulle du ha spørsmål vedrørende sikkerheten rundt våre rekrutteringsprosesser, kan du kontakte oss på e-post hr@pharmaq.no. Søkeren har rett til å trekke tilbake nevnte samtykke når som helst.