Til innhold

Pharmaq Analytiq og FishVet Group dobler kapasiteten på histopatologi

Oppkjøpet av FishVet Group er en storsatsing som gjør Pharmaq Analytiq til en av verdens største innen fiskediagnostikk, spesielt innen histopatologi. Bare i Norge kan Pharmaq Analytiq skilte med tolv erfarne og høyt kvalifiserte veterinærpatologer, fem dyktige laboratorieingeniører samt topp moderne histologilaboratorium på Skøyen. I tillegg har vi sju veterinærpatologer i UK, Irland, Spania og Chile.

– Histopatologi har vist seg å være svært viktig for den helhetlige tolkningen av fiskehelsestatusen i oppdrettsanlegget, sammen med de andre produktene våre som PCR, mikrobiologi og SmoltVision, sier Marie Egenberg, salgssjef for Norge og Norden i Pharmaq Analytiq. Oppkjøpet av FishVet Group i 2020 var et viktig strategisk steg som ga mer enn en dobling av kapasiteten. Dette kommer godt med i et voksende globalt marked.

I tillegg til å ha den største gruppen av veterinærpatologer i akvakultursektoren har Pharmaq Analytiq også det sterkeste fagmiljøet etter å ha håndplukket de mest erfarne og høyest kvalifiserte i bransjen over flere år. Tre av disse har spesialisering innen veterinærpatologi (fra European College of Veterinary Pathologists (ECVP)), åtte har doktorgrad, og to er PhD - studenter.

– Vi har lagt stor vekt på å få de rette personene til teamet ettersom histopatologi er et fag som krever høy kompetanse. I tillegg har vi stor oppmerksomhet på intern opplæring og standardisering, slik at både nyutdannede og erfarne går gjennom et skreddersydd opplæringsprogram når de starter hos oss, forklarer Marianne Kraugerud, leder for histopatologitjenesten i Norge.
– Den digitale patologiplattformen vår gjør at vi jobber like effektivt fra hjemmekontor, noe som kommer godt med under koronasituasjonen, tilføyer Kraugerud.

Pharmaq Analytiq har dessuten et topp moderne histologilaboratorium bygget for høy kapasitet på Skøyen i Oslo. – Å ha et eget laboratorium med bioingeniører som er dyktige på histologiprosessering, gjør at vi kan sikre høy kvalitet og sporbarhet på prøvene. I tillegg gjør det oss svært godt rustet til å levere gode analysesvar med de korteste svarfristene i bransjen, avslutter Kraugerud.