Til innhold

Produkter og tjenester

PHARMAQ Analytiq leverer målrettet analyse og rådgivning ved hjelp av forskning for å sørge for bedre fiskehelse og -velferd

Produktliste real-time RT-PCR

PHARMAQ Analytiq bruker real-time RT-PCR, et molekylærbiologisk verktøy, for å oppdage kjente virus, bakterier og parasitter i prøvene dine.

Oversikt over analyser Les mer

Histopatologi

PHARMAQ Analytiq tilbyr histopatologi, som er en mikroskopisk undersøkelse av sykdomsrelaterte endringer i vev ved bruk av tynne vevsnitt. Metoden anses som en hjørnestein innen diagnostikk. I dag kombineres histopatologi ofte med Real-Time qPCR og mikrobiologi for å fastslå årsak og effekt av sykdom hos fisk.

Les mer om histopatologi her Les mer

Mikrobiologiprodukter

PHARMAQ Analytiq har et moderne og fremtidsrettet mikrobiologilaboratorium til analyse og identifisering av sykdomsbakterier hos fisk. Rask og nøyaktig diagnose er viktig når vi skal gi hurtig respons ved behov, noe som er avgjørende for god fiskehelse og -velferd.

Les mer om mikrobiologiprodukter her Les mer

SmoltVision

SmoltVision er en innovativ Real-Time qPCR-analyse som bidrar til å fastslå det optimale tidspunktet for overføring av unglaksen til sjø. Analysen gir detaljert informasjon om når fisken starter smoltifisering.

Les mer om SmoltVision her Les mer

Leveringstider for prøveresultater

Leveringstider for prøveresultater Les mer