Til innhold

Analytiq

Leverer forskningsbaserte målrettede analyser og rådgivning for bedre fiskehelse og -velferd

Tjenester

PHARMAQ Analytiq bruker målrettet forskning og effektive analyser med sikte på å ivareta fiskehelse og velferd i akvakulturnæringen.

We make aquaculture progress

Trygge produkter og tjenester

PHARMAQ Analytiq er akkreditert av Norsk Akkreditering for å utføre en rekke analyser.

Norsk Akkreditering Les mer