Til innhold

Sikkerhet under vaksinering

De fleste av våre fiskevaksiner inneholder formalininaktiverte bakterie- og/eller virale antigener samt ulike typer olje som adjuvans. Standard dose varierer fra 0,025 til 0,1 ml. I noen tilfeller kan mer enn én vaksine injiseres samtidig for å øke dosen. Dosen injiseres i bukhulen på fisken. Dette gjøres enten manuelt eller maskinelt.

Text module

Oljeadjuvans i fiskevaksiner

Adjuvanter, som for eksempel salter og mineraloljer, kan tilføres vaksinene for å øke immunresponsen. Flytende parafin er den vanligste mineraloljen brukt i vaksiner til fisk.

De fleste mineraloljer er vevsirriterende. Dette betyr at selv små mengder kan medføre signifikant skade og betennelse ved injeksjon på mennesker. Det er derfor viktig at du blir fraktet til sykehus umiddelbart etter en utilsiktet egeninjeksjon.

Hva er symptomene?

  • Hvis nålen risper opp huden, vil det sannsynligvis kun oppstå lokal betennelse. Selv om du bare tror du har rispet deg opp bør du likevel oppsøke legehjelp.
  • Ved injeksjon i en finger må injeksjonsstedet undersøkes av en kirurg. Symptomer kan inkludere smerter, hevelse og misfarging av huden. Noen ganger kan det også oppstå hevelse i resten av armen, ofte ledsaget av kvalme, slapphet og feber. Uten behandling kan dette medføre nekrose og påfølgende amputasjon.
  • Det finnes en teoretisk risiko for allergisk reaksjon, som for eksempel anafylaktisk sjokk, etter en utilsiktet egeninjeksjon. Symptomer som rammer respirasjons- og sirkulasjonssystemet vil oppstå nesten umiddelbart. Det har ikke vært rapportert om slike reaksjoner de siste 30 årene, så sannsynligheten for anafylaktisk sjokk etter egeninjeksjon er vurdert til å være liten.

Hvordan behandles utilsiktet egeninjeksjon?

Mineraloljene i fiskevaksiner er sterkt vevstoksiske. Vi anbefaler at eventuelle skader blir undersøkt av lege så raskt som mulig, fortrinnsvis innen noen få timer. Kirurgisk intervensjon – f.eks. incisjon og utskylling – kan være nødvendig.

Antibiotika kan brukes ved tilfeller av bakteriell infeksjon. Betennelsesdempende midler kan være til hjelp ved lokal betennelse på injeksjonsstedet. Stivkrampesprøyte er vanligvis ikke nødvendig.

Merk at de som opplever anafylaktisk sjokk trenger øyeblikkelig medisinsk hjelp. Ikke nøl med å skaffe hjelp.

Information card module

Råd ved utilsiktet egeninjeksjon

Dersom huden din er blitt gjennomhullet av en nål som har vært i kontakt med en fiskevaksine, skal du umiddelbart oppsøke medisinsk hjelp, selv om du tror at du har fått injisert kun en liten mengde vaksine eller ikke noe i det hele tatt.

Råd ved utilsiktet egeninjeksjon Les mer