Til innhold

Sikkerhet og support

Disse sikkerhetsanbefalingene er utformet for å redusere risikoen for utilsiktet egeninjeksjon. Det er avgjørende at alt personell som foretar vaksinering av fisk, til enhver tid følger sikkerhetsanbefalingene.

Text module

Sikkerhet under vaksinering

Før vaksinering skal den som har ansvaret for vaksineringen, utarbeide en beredskapsplan som inkluderer varsling til lokalt helsepersonell. Vi anbefaler også at du etablerer kontakt med en lege som har relevant ekspertise, og som kan fungere som bindeledd mellom dine medarbeidere og behandlende helsepersonell.

I tillegg er det viktig å sørge for at førstehjelpsutstyr alltid er lett tilgjengelig. 

Anbefalinger for manuell vaksinering

  • Sørg for å gi adekvat opplæring i vaksineringsteknikk og førstehjelp, inkludert opplæring i prosedyrene som skal følges ved en eventuell utilsiktet egeninjeksjon.
  • Bruk alltid nålebeskyttelse på injektoren.
  • Du må bruke egnede beskyttelseshansker for å sikre et godt grep på fisken og injektoren. Vi anbefaler i tillegg at du fester ekstra beskyttelsestape på områder der det er høyere risiko for at du kan stikke deg med nålen.
  • Forsikre deg om at du har godt lys og en komfortabel arbeidsstilling. Ta regelmessige pauser og pass på at tempo på vaksineringen ikke går ut over kvaliteten og sikkerheten.
  • Fisken må være ordentlig bedøvd. De fleste utilsiktede egeninjeksjoner skyldes at fisken beveger seg.

Anbefalinger for maskinell vaksinering

  • Sørg for å gi adekvat opplæring i bruk av maskinen og førstehjelp, inkludert opplæring i prosedyrene som skal følges ved en eventuell utilsiktet egeninjeksjon.
  • Følg utstyrsprodusentens forholdsregler. Dette kan redusere risikoen for egeninjeksjon.
  • Du må aldri forstyrre nålebanen mens maskinen er i drift.
Information card module

Råd ved utilsiktet egeninjeksjon

Dersom du har stukket deg med en nål som har vært i kontakt med en fiskevaksine, skal du umiddelbart oppsøke medisinsk hjelp, selv om du tror at du har injisert kun en liten mengde vaksine eller ikke noe i det hele tatt.

Råd ved utilsiktet egeninjeksjon Les mer