Til innhold

Forskning og utvikling

PHARMAQ Analytiq tilbyr en lang rekke tjenester, og våre kompetente medarbeidere kan skilte med vitenskapelig ekspertise fra flere ulike disipliner. Dette gjør at vi er en naturlig deltaker i forsknings- og utviklingsprosjekter innen oppdrettsnæringen, både som partner og tjenesteleverandør.

Text module

PHARMAQ Analytiq har et sterkt fokus på at våre tjenester og analyser skal ha sitt fundament i kunnskap gjennom forskning. Våre løsninger skal være til det beste for våre kunder og med et mål om å stadig kunne tilby bedre løsninger.

PHARMAQ Analytiq har et bredt spekter av tjenestetilbud og høyt utdannet personale med fiskehelse og diagnostikk bakgrunn. Dette gjør oss til naturlige deltagere i forsknings- og utviklingsprosjekter innen havbruk, både som partner og tjenesteleverandør. Har du spesielle utfordringer som du ønsker å finne ut av så ta gjerne kontakt med oss.

Som en del av Zoetis er PHARMAQ Analytiq også en del av et globalt forskningsmiljø som har som mål å fremme innovasjon, forutse og dekke behov hos veterinærer, husdyrprodusenter og oppdrettere verden over. Dette solide fundamentet og bredden innen fagkompetanse- og erfaring omkring dyrehelse gjør at vi er unikt posisjonert for å skape ny innsikt og løse fremtidens utfordringer innen forebyggende helse - og velferd, gjennom kontinuerlig innovasjon og utvikling av nye kunnskapsplattformer og verktøy.

 

Information card module

Les mer om kundeprosjekter her

Kunder oppfordres til å ta kontakt i planleggingsfasen av prosjekter. Vårt team kan bidra med rådgivning rundt prøvetaking, design og valg av analyser for å optimalisere forsøksoppsettet i henhold til målsetting for prosjektet.

Kundeprosjekter Les mer
Information card module

Produkter og tjenester

Leverer forskningsbaserte målrettede analyser og rådgivning for bedre fiskehelse og -velferd

Les mer her Les mer