Til innhold

Histopatologi

PHARMAQ Analytiq tilbyr histopatologi, som er en mikroskopisk undersøkelse av sykdomsrelaterte endringer i vev ved bruk av tynne vevsnitt. Metoden anses som en hjørnestein innen diagnostikk. I dag kombineres histopatologi ofte med real-time RT-PCR og mikrobiologi for å fastslå årsak og effekt av sykdom hos fisk.

Hvorfor histopatologi?

Helseutfordringene i oppdrettsnæringen skyldes ofte flere faktorer. Ved å se på fiskens vevsrespons i kombinasjon med hvilke smittestoffer som er til stede, blir det lettere å forstå etiologien til tilstanden som undersøkes.

 

Denne metoden kan brukes til å oppdage både infeksiøse og ikke-infeksiøse sykdommer. Vi kan også evaluere grad og varighet av en potensiell vevsskade. Ved visse sykdommer, som hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB) samt kardiomyopatisyndrom (CMS), er histopatologi den beste metoden for å evaluere omfanget av vevsskade og diagnose. Histopatologi er også avgjørende for å oppdage nye sykdommer.

 

Ved å kombinere real-time RT-PCR, mikrobiologi og histopatologi kan PHARMAQ Analytiq ikke bare vurdere effekten av sykdommen, men også øke sannsynligheten for å finne årsaken.

 

Histopatologiske vurderinger av hjerte og gjeller i forkant av behandlinger, kan være en svært nyttig metode for å fastslå i hvilken grad det er sannsynlig at fisken vil tolerere behandlingen, og vi kan gi ansvarlig hos kunden beskjed om hvorvidt vi anbefaler å starte behandling eller utsette.

 

Dra nytte av et erfarent team

PHARMAQ Analytiq har et verdensledende team av veterinærpatologer verden over. Teamet vårt har bred erfaring og kompetanse innen fiskepatologi.

I tillegg til å utføre undersøkelser på vår toppmoderne histologilab, har vi også spesialkompetanse innen  immunohistokjemi.

Leveringstider for prøveresultater

Leveringstider for prøveresultater Les mer