Til innhold

Leveringstider for prøveresultater

Images module
Text module

Real-time RT-PCR

Standard levering: 5 arbeidsdager etter at prøvene er motatt.

Hurtiganalyse - Ved ønske om hasteprøver første virkedag etter mottak, må prøvene væremottatt av laboratoriet vårt i Bergen før kl. 12.00 på mottaksdag.Ved ønske om hasteprøver samme virkedag, må prøvene være avtalt senestkl.12.00 virkedagen før kjøring av analysen. Prøvene måvære mottatt på vårt laboratorie i Bergen før kl. 09.00 på mottaksdag.

Text module

SmoltVision

Standard levering: Prøvene skal sendes direkte til vårt laboratorium i Bergen for behandling.

3 arbeidsdager etter at prøvene er mottatt.

Hurtiganalyse – neste arbeidsdag: Prøvene skal sendes direkte til vårt laboratorium i Bergen for behandling. Prøvene skal være mottatt ved laboratoriet innen kl. 12.00 dagen før. Prøvene skal registreres elektronisk i PHARMAQs kundeportal før forsendelse.

Hurtiganalyse – samme arbeidsdag: Prøvene skal sendes direkte til vårt laboratorium i Bergen for behandling. PHARMAQ Analytiq skal informeres om og samtykke i å foreta testen senest innen kl. 12.00 dagen før testing. Prøvene skal være mottatt ved laboratoriet innen kl. 09.00 på testdagen. Alle prøver skal registreres elektronisk i PHARMAQs kundeportal før forsendelse.

Text module

Histopatologi

Standard levering: 5 arbeidsdager etter at prøvene er mottatt.

Hurtiganalyse – 3 arbeidsdager: Prøvene skal sendes direkte til vårt laboratorium i Oslo for behandling. Prøvene skal registreres elektronisk i PHARMAQs kundeportal før forsendelse.

Hurtiganalyse – 24 timer: Prøvene skal sendes direkte til vårt laboratorium i Oslo for behandling. PHARMAQ Analytiq skal informeres om og samtykke i å foreta testen senest innen kl. 12.00 dagen før vi mottar prøven. Alle prøver skal registreres elektronisk i PHARMAQs kundeportal før forsendelse.

Text module
Text module

Mikrobiologi

Leveringstid vil avhenge av veksthastigheten til bakteriene, men rapport foreligger som regel innen 5-7 virkedager etter prøvemottak. Alle mikrobiologiprøver skal sendes direkte til vårt laboratorium i Bergen for behandling.