Til innhold

Pangasius

Pangasius er en mallefisk som finnes i ferskvannselver i Sørøst-Asia. Den vokser raskt, er robust og kan tåle utfordrende forhold med høye temperaturer og lavt oksygeninnhold. Dette gjør den spesielt egnet for oppdrett i tropisk klima. Den har en mild smak og fast konsistens, noe som gjør den populær til matlaging verden over.

Text module

Det drives oppdrett av pangasius i en rekke land i Asia, og Vietnam er uten tvil den aller største produsenten. Anleggene ligger hovedsakelig i Mekongdeltaet, der oppdrett foregår i dammer langs elvene. De siste tiårene har produksjon vokst, og fileter og videreforedlede produkter blir nå eksportert over hele verden.

Pangasius og sykdommer

I likhet med andre nye fiskearter innen oppdrett har man støtt på helseutfordringer etter hvert som produksjonen av pangasius har ekspandert. De to vanligste sykdomsfremkallende bakteriene er Edwardsiella ictaluri og Aeromonas hydrophila, og sykdomsutbrudd kan forårsakes av klimatiske endringer eller eksponering for stress, gjennom for eksempel ved håndtering og transport.

Oppdrettere av pangasius gjør sammen med lokale myndigheter en stor innsats for å legge til rette for bærekraftig vekst i næringen. Dette omfatter blant annet å øke kompetansen innen fiskehelse, oppstart av avlsprogrammer, fôroptimalisering og investering i ny teknologi. Videre ønsker man et skifte fra medisinske- til forebyggende behandlinger, slik som vaksiner, for å redusere og erstatte bruken av antibiotika.

Pangasius og vaksiner

Vi i PHARMAQ er overbevist om at vaksiner har en nøkkelrolle i arbeidet med å legge til rette for dyrevelferd og bærekraftig fiskeoppdrett. Når det gjelder pangasius har vi lang erfaring med fiskehelse og utvikling av vaksiner, og vi er representert i relevante markeder av våre kollegaer i Zoetis. ALPHA JECT Panga 2, som beskytter mot E. ictaluri og A. hydrophila, er tilgjengelig og godkjent for bruk i Vietnam. I tillegg til vaksiner leverer vi toppmoderne vaksinasjonsutstyr, bedøvelsesmidler til fisk samt en lang rekke diagnostiske tjenester og rådgivningstjenester for fiskehelse.