Til innhold

Rensefisk

Rensefisk er spesielle fiskearter som spiser parasitter, som for eksempel lakselus.

Text module

Oppdrett av rognkjeks og leppefisk i Canada, Skottland, Norge og på Island har økt betydelig de siste årene ettersom rensefisk brukes for å kontrollere lakselus. Rensefisk lever i merdene side om side med laksen, og dette er en mindre stressende avlusningsmetode for laksefisken. Bruk av rensefisk er ikke bare en kostnadseffektiv strategi for oppdrettsselskapene, det sørger også for å minimere bruken av avlusningsmidler innenfor lakseoppdrett og dermed også miljøpåvirkningen.

For å utnytte rensefiskens potensial fullt ut er det viktig at den er smittefri, både for å sikre rensefiskens helse og velferd, men også for å skjerme laksen den deler merd med. Vaksinasjon er et optimalt verktøy for å redusere sykdomsfremkalt dødelighet og infeksjon hos rensefisk.

PHARMAQs løsninger for håndtering av fiskehelse sørger for bærekraftighet, forutsigbarhet og dermed også et solid økonomisk grunnlag for fiskeoppdrett.