Til innhold

Vaksinering med PHARMAQ Fishteq

 

PHARMAQ Fishteq er produsent og innovatør av vaksineringsmaskinen NFT. Vi tilbyr også en vaksineringstjeneste som utfører maskinvaksinering av blant annet laks/ørret og håndvaksinering av torsk.

Vi er stolte av resultatet vi hadde i 2023. Det ble totalt gjennomført 29 uker med håndvaksinering, det tilsvarer et antall på 8,2 millioner vaksinert torsk. Det ble også gjennomført hele 98 oppdrag med maskinvaksinering i Norge, Sverige og Skottland. Det imponerende antallet vaksinert laks og ørret i 2023 kom på hele 58,3 millioner. Det tilsvarer at Fishteq har vaksinert over 66,5 millioner fisk i 2023.

En av fordelene med å velge Fishteq til vaksinering er allsidigheten til NFT-maskinen. Den er tilgjengelig i tre forskjellige modeller som er i stand til å injisere 1-3 vaksiner i en enkelt operasjon, med en maksimal kapasitet på 9000 fisk per time. Maskinen kan injiserer både I.P og I.M samtidig.

 

Text module

Nye funksjoner i vaksineringsmaskinen NFT

Fra 2023 har det vært et økende ønske om å få injisert 4 vaksiner i fisken. For å svare på industriens behov har vi videreutviklet maskinen til å levere 4 vaksiner i en operasjon, dette ble testet med suksess i 2023. Det ble også gjennomført vellykket testing av vaksinering av torsk med NFT-maskinen i 2023. Storskala testing er planlagt i mars 2024, med mål om å tilby maskinvaksinering av torsk til kunder i løpet av våren 2024. Noen av fordelene med å gå fra håndvaksinering til maskinvaksinering av torsk vil være betydelig økt biosikkerhetstiltak ved å redusere antall personell som kommer i kontakt med fisken. NFT-maskinen vil også effektiviserer vaksineringen av torsk betraktelig, og vil gi kundene mulighet å sortere fisken i tre ulike størrelser etter endt vaksinering.

 

Text module

Vaksineringstjenesten

Vår prioritet er at kundene våre skal lykkes med vaksineringen. Våre team følger faste prosedyrer for kontroll av deponering og stikkpunkt under vaksineringen. Våre kvalitetsmålinger viser 99,35% optimal deponering i 2023, det viser vår dedikasjon til presisjon – å plassere riktig mengde vaksine på rett sted uten å skade fisken.

Vi opprettholder strenge rengjøringsprosedyrer, og teamene våre gjennomgår omfattende opplæring i vaksinasjon og fiskehelse for å sikre en jevn, god og effektiv vaksinasjonsprosess.

PHARMAQ Fishteq er dedikerte til å fremme fiskehelsen gjennom innovative vaksinasjonsløsninger. Vi ser frem til nok et år med flere vellykkede vaksineringsoppdrag. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker et tilbud fra PHARMAQ Fishteq.