Til innhold

Real-time RT-PCR

PHARMAQ Analytiq bruker real-time RT-PCR, et molekylærbiologisk verktøy, for å oppdage kjente virus, bakterier og parasitter i prøvene dine.

Text module

Denne typen molekylære data brukes ofte i kombinasjon med histopatologiske undersøkelser og mikrobiologiske analyser. Disse resultatene gjør det mulig å foreta en helhetlig evaluering av risiko for smittespredning og tilstedeværelse av husstammer. Nøyaktige informasjon til rett tid knyttet til helsestatus for gjeller og hjerte, kan for eksempel være svært nyttig når vi skal vurdere om fisken vil komme til å tåle planlagte behandlinger.

Kontinuerlig overvåking av helsestatus hos fisken legger til rette for tidlig intervensjon om det skulle være nødvendig.

Kunnskap om sykdomsstatus og fiskehelse

Pharmaq Analytiq tilbyr for real-time RT-PCR-analyser for alle kjente patogener for laks, regnbueørret og rognkjeks. I tillegg har vi utviklet analyser for nøkkelpatogener, som er kjent for å infisere havabbor, havkaruss og tilapia. I samarbeid med kundene jobber vi hele tiden med å utvide vår analyseportefølje, for å kunne tilfredsstille kundenes behov.

PHARMAQ Analytiq er akkreditert for å utføre en rekke analyser. Les mer om vår akkrediteringsportefølje her

Information card module

Produktliste real-time RT-PCR

Oversikt over analyser

Produktliste real-time RT-PCR Les mer
Information card module

Les mer om kundeprosjekter her

Kunder oppfordres til å ta kontakt i planleggingsfasen av prosjekter. Vårt team kan bidra med rådgivning rundt prøvetaking, design og valg av analyser for å optimalisere forsøksoppsettet i henhold til målsetting for prosjektet.

Kundeprosjekter Les mer